Kanda Bajr Bhav: आजचे कांदा बाजारभाव (23 अक्टूबर 2023 नुसार)

Kanda Bajr Bhav:

kanda bajar bhav आजचे कांद्याचे भाव हे सगळ्या जणांना जाणून घ्यायचे आहे, परंतु नेहमी मंडी बाजार भाव हे दुपार नंतर चालू होतात. आता या बाजारभावात कोणत्या जिल्ह्यात कमी तर कोणत्या जिल्ह्यात जास्त भाव मिळतो.

तरीही आम्ही आपल्याला थोडे सटिक बाजारभाव या ठिकाणी सांगणार आहों जेणेकरून तुम्हाला कोणत्याही इतर ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही, तर चला जाणून घेऊया आजचे कांदा बाजारभाव काय.kanda bajar bhav

जसे आपण या ठिकाणी तुरीचे भाव सांगितले आहे त्याच प्रमाणे तुम्हाला आम्ही कापूस, कांदा, गहू, मुंग अश्या प्रकारचे सगळे बाजारभाव सांगितले जाणार आहे. तर तुम्हाला इतर पिकांचे सगळे बाजारभाव जाणून घ्यायचे असतील तर खाली दिलेल्या लिंक वर जाणून आपले telegram channel जॉईन करा व आपल्या जिल्ह्यातील आजचे चालू बाजारभाव जाणून घ्या.

Also Read: Cotton Rate: आजचे कापूस बाजारभाव (21ऑक्टोबर 2023 नुसार)

Kanda Mandi Rates: आजचे कांदा बाजारभाव (23 अक्टूबर 2023 नुसार)

राज्यजिल्हाबाजारशेतमालजात/विविधतातारीखकिमान किंमतकमाल किंमतसरासरी किंमत
महाराष्ट्रनाशिकचांदवडकांदाइतर23/10/20231800.004000.003100.00
महाराष्ट्रपुणेपुणे (मोशी)कांदास्थानिक21/10/20231500.003300.002400.00
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगाव बसवंत (सायखेडा)कांदाइतर21/10/20231500.003512.003150.00
महाराष्ट्रसांगलीसांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट)कांदास्थानिक21/10/20231000.004000.002500.00
महाराष्ट्रसातारावाईकांदास्थानिक21/10/20231500.003500.003200.00
महाराष्ट्रअमरावतीअमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट)कांदास्थानिक21/10/20231000.005000.003000.00
महाराष्ट्रअहमदनगरअहमदनगरकांदाइतर21/10/2023500.004000.002900.00
महाराष्ट्रअहमदनगरकोपरगावकांदाइतर21/10/2023500.003590.003250.00
महाराष्ट्रजळगावजळगावकांदालाल21/10/20231127.003375.002250.00
महाराष्ट्रपुणेपुणे (मांजरी)कांदास्थानिक21/10/20231700.003200.002500.00
महाराष्ट्रऔरंगाबादऔरंगाबादकांदाइतर21/10/2023500.003400.001950.00
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगावकांदाइतर21/10/20231501.003940.003200.00
महाराष्ट्रकोल्हापूरकोल्हापूरकांदाइतर21/10/20231000.004000.002800.00
महाराष्ट्रशोलापूरसोलापूरकांदालाल21/10/2023100.005100.002000.00
महाराष्ट्रपुणेबारामतीकांदालाल21/10/2023600.003501.002400.00
महाराष्ट्रशोलापूरसोलापूरकांदापांढरा21/10/2023200.005500.002400.00
महाराष्ट्रपुणेजुन्नर(Narayangaon)कांदाइतर21/10/2023700.003510.002000.00
महाराष्ट्रशोलापूरपंढरपूरकांदालाल21/10/2023300.004000.002100.00
महाराष्ट्रनाशिकलासलगाव (निफाड)कांदाइतर21/10/20231481.003477.003200.00
महाराष्ट्रजळगावभुसावळकांदाइतर21/10/20231600.002100.002000.00
महाराष्ट्रऔरंगाबादवैजपूरकांदाइतर21/10/20231050.003600.003000.00
महाराष्ट्रनाशिकमनमाडकांदाइतर21/10/2023700.003400.003100.00
महाराष्ट्रपुणेपुणे (पिंपरी)कांदास्थानिक21/10/20232000.003200.002600.00
महाराष्ट्रनाशिकलासलगावकांदाइतर21/10/20231100.003530.003200.00
महाराष्ट्रनाशिककळवणकांदाइतर21/10/20232000.004030.003300.00
महाराष्ट्रअहमदनगरराहुरी (वांबोरी)कांदाइतर21/10/2023400.004000.003000.00
महाराष्ट्रनाशिकलासलगाव (विंचूर)कांदाइतर21/10/20231200.003511.003250.00
महाराष्ट्रअकोलाअकोलाकांदाइतर21/10/20232000.004000.003500.00
महाराष्ट्रनागपूरहिंगणाकांदाइतर20/10/20231800.001800.001800.00
महाराष्ट्रपुणेपुणे (मोशी)कांदास्थानिक20/10/20231500.003500.002500.00
महाराष्ट्रनाशिकचांदवडकांदाइतर20/10/20231311.003552.003000.00
महाराष्ट्रपुणेपुणे (खडकी)कांदास्थानिक20/10/20231500.002300.001900.00
महाराष्ट्रजळगावजळगावकांदालाल20/10/2023737.003250.001975.00
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगावकांदाइतर20/10/20231800.004000.003300.00
महाराष्ट्रमुंबईवाशी नवी मुंबईकांदाइतर20/10/20231500.003600.002550.00
महाराष्ट्रनाशिकयेवलाकांदाइतर20/10/20231000.003548.003000.00
महाराष्ट्रपुणेपुणेकांदास्थानिक20/10/20231600.003800.002700.00
महाराष्ट्रनाशिकमनमाडकांदाइतर20/10/2023800.003375.003000.00
महाराष्ट्रनाशिककळवणकांदाइतर20/10/20231200.003700.003100.00
महाराष्ट्रनाशिकलासलगाव (निफाड)कांदाइतर20/10/20231000.003531.003200.00
महाराष्ट्रधुळेधुळेकांदालाल20/10/2023600.003200.002600.00
महाराष्ट्रअकोलाअकोलाकांदाइतर20/10/20231600.004200.003000.00
महाराष्ट्रनाशिकलासलगावकांदाइतर20/10/20231200.003422.003100.00
महाराष्ट्रनाशिकसिन्नरकांदाइतर20/10/2023500.003650.003200.00
महाराष्ट्रशोलापूरसोलापूरकांदापांढरा20/10/2023200.005200.002300.00
महाराष्ट्रशोलापूरमंगळ वेढाकांदास्थानिक20/10/20231400.004020.003000.00
महाराष्ट्रनाशिकदेवळाकांदाइतर20/10/2023400.003455.003200.00
महाराष्ट्रकोल्हापूरकोल्हापूरकांदाइतर20/10/20231000.003700.002400.00
महाराष्ट्रशोलापूरसोलापूरकांदालाल20/10/2023100.005100.001900.00
महाराष्ट्रअमरावतीअमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट)कांदास्थानिक20/10/20231000.005000.003000.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *