Rice price: आज के चावल के दाम

Rice price will be Decreases

The price of rice will decrease: कोणत्या राज्याला किती तांदूळ द्यायचा हे FCI ठरवते

2023 मध्ये तांदूळ खरेदीसाठी केंद्र सरकारची काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. यामध्ये तांदळाच्या विविध जातींचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या दरानुसार एफसीआय राज्य सरकारांना तांदूळ विकणार आहे. मात्र, कोणत्या राज्याला कधी आणि किती तांदूळ दिला जाणार, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्याचे संपूर्ण अधिकार एफसीआयकडे आहेत. म्हणजे FCI कोणत्याही राज्याला तांदूळ विकू शकते.

Also Read: Tur Rate Increase: बघा लवकर…तुरीचे भाव एवढे वाढले, जाणून घ्या काय आहे आजचे तूर बाजारभाव

तांदळाचे सध्या बाजार समितीमध्ये चालू असलेले बाजार भाव खालील प्रमाणे,

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
25/10/2023
पालघर (बेवूर)क्विंटल47592059205920
पुणेबसमतीक्विंटल396500118009150
कल्याणबसमतीक्विंटल3650095008000
पुणेकोलमक्विंटल646480065005650
अलिबागकोलमक्विंटल12100015001200
मुरुडकोलमक्विंटल12100015001200
उल्हासनगरलोकलक्विंटल520300040003500
सोलापूरमसुराक्विंटल1492300563703660
पुणेमसुराक्विंटल412320034003300
कल्याणमसुराक्विंटल3270036003150
कर्जत (रायगड)नं. २क्विंटल86400058004900
22/10/2023
पालघर (बेवूर)क्विंटल50445044504450
वसईक्विंटल475279549203860
कल्याणबसमतीक्विंटल3650095008000
अलिबागकोलमक्विंटल12100015001200
मुरुडकोलमक्विंटल12100015001200
उल्हासनगरलोकलक्विंटल590350045004000
कंधारलोकलक्विंटल16180023002000
कल्याणमसुराक्विंटल3270036003150
21/10/2023
पालघर (बेवूर)क्विंटल609305030503050
वसईक्विंटल395326048703460
पुणेबसमतीक्विंटल376300122009250
मुंबईबसमतीक्विंटल161385001200011000
नागपूरचिनोरक्विंटल20500052005150
पुणेकोलमक्विंटल648450065005500
अलिबागकोलमक्विंटल12100015001200
मुरुडकोलमक्विंटल12100015001200
मुंबईलोकलक्विंटल15777290085005700
उमरेडलोकलक्विंटल23310052004800
उल्हासनगरलोकलक्विंटल550350045004000
नागपूरलुचाईक्विंटल7280030002950
सोलापूरमसुराक्विंटल1535300063653655
पुणेमसुराक्विंटल415290033003100
भंडारानं. १क्विंटल1420042004200
कर्जत (रायगड)नं. २क्विंटल32400056004800
सिरोंचानं. २क्विंटल340200022002100
नागपूरपरमलक्विंटल10320035003425
20/10/2023
पालघर (बेवूर)क्विंटल813421542154215
भंडाराक्विंटल7350043004260
पुणेबसमतीक्विंटल396200122009200
मुंबईबसमतीक्विंटल148985001200011000
कल्याणबसमतीक्विंटल3650095008000
नागपूरचिनोरक्विंटल10500052005150
पुणेकोलमक्विंटल645450063005400
अलिबागकोलमक्विंटल12100015001200
मुरुडकोलमक्विंटल10100015001200
मुंबईलोकलक्विंटल10402290085005700
उल्हासनगरलोकलक्विंटल640300050004000
कंधारलोकलक्विंटल11200025002300
नागपूरलुचाईक्विंटल4280030002950
सोलापूरमसुराक्विंटल1602300563603650
पुणेमसुराक्विंटल414280032003000
कल्याणमसुराक्विंटल3270036003150
मानगाव (भादव)नं. २क्विंटल96280040003500
सिरोंचानं. २क्विंटल340200022002100
नागपूरपरमलक्विंटल10320035003425
19/10/2023
वसईक्विंटल365316049603590
पुणेबसमतीक्विंटल386500120009250
मुंबईबसमतीक्विंटल253285001200011000
कल्याणबसमतीक्विंटल3650095008000
नागपूरचिनोरक्विंटल10500052005150
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1181118111811
पुणेकोलमक्विंटल647500065005750
अलिबागकोलमक्विंटल12100015001200
मुरुडकोलमक्विंटल12100015001200
बारामतीलोकलक्विंटल1360036003600
मुंबईलोकलक्विंटल11619290085005700
उमरेडलोकलक्विंटल48300050004700
उल्हासनगरलोकलक्विंटल650350045004000
कंधारलोकलक्विंटल8180023002000
नागपूरलुचाईक्विंटल4280030002950
सोलापूरमसुराक्विंटल1515302063503635
पुणेमसुराक्विंटल411300033003150
कल्याणमसुराक्विंटल3270036003150
तुमसरनं. १क्विंटल13333133313331
मानगाव (भादव)नं. २क्विंटल90280040003500
कर्जत (रायगड)नं. २क्विंटल178420060005000
सिरोंचानं. २क्विंटल170200022002100
नागपूरपरमलक्विंटल10320035003425
18/10/2023
पालघर (बेवूर)क्विंटल600412541254125
वसईक्विंटल425286048503790
निरा -सासवडक्विंटल5380044004100
पुणेबसमतीक्विंटल406500118009150
मुंबईबसमतीक्विंटल399185001200011000
कल्याणबसमतीक्विंटल3650095008000
नागपूरचिनोरक्विंटल15500052005150
पुणेकोलमक्विंटल644480065005650
अलिबागकोलमक्विंटल12100015001200
मुरुडकोलमक्विंटल12100015001200
मुंबईलोकलक्विंटल14643290085005700
कंधारलोकलक्विंटल4180023002000
नागपूरलुचाईक्विंटल7280030002950
सोलापूरमसुराक्विंटल1426302563403630
पुणेमसुराक्विंटल408320034003300
कल्याणमसुराक्विंटल3270036003150
तुमसरनं. १क्विंटल5420042004200
मानगाव (भादव)नं. २क्विंटल101280040003500
कर्जत (रायगड)नं. २क्विंटल71400058005000
सिरोंचानं. २क्विंटल170200022002100
नागपूरपरमलक्विंटल15320035003425
17/10/2023
पालघर (बेवूर)क्विंटल440397039703970
वसईक्विंटल505359047503850
पुणेबसमतीक्विंटल416400120009200
नागपूरचिनोरक्विंटल20500052005150
पुणेकोलमक्विंटल646460065005550
अलिबागकोलमक्विंटल12100015001200
मुरुडकोलमक्विंटल12100015001200
मुंबईलोकलक्विंटल22091290085005700
उल्हासनगरलोकलक्विंटल630300050004000
कंधारलोकलक्विंटल25180023002000
नागपूरलुचाईक्विंटल15280030002950
सोलापूरमसुराक्विंटल1504303063453620
पुणेमसुराक्विंटल405300034003200
भंडारानं. १क्विंटल4376044004150
मानगाव (भादव)नं. २क्विंटल115280040003500
कर्जत (रायगड)नं. २क्विंटल206400058004800
सिरोंचानं. २क्विंटल510200022002100
नागपूरपरमलक्विंटल15320035003350
16/10/2023
पालघर (बेवूर)क्विंटल310400540054005
पुणेबसमतीक्विंटल436200122009200
कल्याणबसमतीक्विंटल3650095008000
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल1180018001800
पुणेकोलमक्विंटल643450063005400
अलिबागकोलमक्विंटल11100015001200
मुरुडकोलमक्विंटल12100015001200
सांगलीलोकलक्विंटल364310088005950
मुंबईलोकलक्विंटल31378290085005700
उल्हासनगरलोकलक्विंटल540300050004000
सोलापूरमसुराक्विंटल1556304063503610
पुणेमसुराक्विंटल402280032003000
कल्याणमसुराक्विंटल3270036003150
तुमसरनं. १क्विंटल5480048004800
भंडारानं. १क्विंटल7400045904500
मानगाव (भादव)नं. २क्विंटल118280040003500
कर्जत (रायगड)नं. २क्विंटल78400056004800
सिरोंचानं. २क्विंटल510200022002100
तर हा आह आज चा भाव अश्याश शेती माहिती व् भाव माहिती करण्या साथी आमच्या वेबसाइट वर जुडून रहा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *